Nahlásenie stavu vodomeru

Nahlásenie stavu vodomeru


         Obecný úrad Urmince oznamujeme občanom,  ktorí sú pripojení na obecný vodovod, že v našej obci sa začne robiť odpis stavu vodomerov   za IV. štvrťrok 2016.

Občania, ktorí nemajú zabezpečený prístup k vodovodným šachtám  počas pracovných dní, môžu do 13.  januára 2017  nahlásiť stav vodomeru na Obecnom úrade v  Urminciach u  Jany Kožiakovej na tel. č. 038/5386123 alebo

e-mailovej adrese :  jkoziakova@urmince.sk.

 

         Po tomto dátume začnú pracovníci obce robiť odpisy v tých domácnostiach, ktoré stav vodomeru nenahlásili.